Vítejte na našich stránkách.


Lidé často nechápou význam pomoci ve vzdálených zemích na místech, o kterých nikdy neslyšeli, význam pomoci lidem odlišných jak chováním, tak vzhledem. Naše projektíky vznikly z přesvědčení, že svět je jen jeden a našimi spoluobčany jsou všichni obyvatelé země.

Důležitá jsou ovšem i čísla. Například na osázení 1 ha hospodářskými stromy si v České republice připravte 40 tisíc Kč v Ugandě Vám stačí jen 10 tisíc Kč. Pokud k tomu připočítáte možnost pomoci chudším vrstvám místních obyvatel volba je pro nás jasná.

Rozvojové země jsou dnes otevřené jak zisku chtivým státům a korporacím tak i naději ve stabilitu a trvale udržitelný rozvoj.

Afrika a s ní celý svět si podle nás zaslouží lepší budoucnost, než do jaké v tuto chvíli směřuje. Tato budoucnost leží už tradičně jen v rukou nás všech.

I vy máte díky našemu webu projektíky.cz možnost přispět na malý rozvojový projekt.

Naše projekty jsou zaměřené především na:


  • • Ochranu zbylých pralesů
  • • Výsadbu nových stromů
  • • Efektivní využívání zemědělské půdy
  • • Včelaření a další ekologicky zaměřené projekty